Airbus staje się jedną firmą

Grupa Airbus SE 30 listopada przedstawiła swojemu europejskiemu centralnemu komitetowi zakładowemu dalsze informacje odnośnie integracji firmy planowanej na 1 stycznia 2017 roku.

0
426

Grupa Airbus SE 30 listopada przedstawiła swojemu europejskiemu centralnemu komitetowi zakładowemu dalsze informacje odnośnie integracji firmy planowanej na 1 stycznia 2017 roku.

W ramach działań integracyjnych oraz optymalizacji struktury organizacyjnej firmy Grupa Airbus przewiduje stopniową redukcję bieżącego zatrudnienia (około 136 tysięcy pracowników) o nie więcej jak 1164 stanowiska. Redukcje te obejmą głównie funkcje pomocnicze i podlegające integracji, a także główne biuro technologiczne (Chief Technology Office, CTO). Fuzja zakończy też przenoszenie centrali firmy z Paryża do Monachium i Tuluzy, czemu będzie towarzyszyło przesunięcie 325 stanowisk. Jednocześnie Grupa Airbus przygotowuje się na przyszłość, kontynuując inwestycje w podstawowe kompetencje: zostanie utworzonych około 230 stanowisk, które mają zabezpieczyć kluczowe umiejętności potrzebne firmie w erze cyfrowej transformacji.

Grupa Airbus przewiduje, że w połowie 2017 roku wypracuje porozumienie w sprawie działań socjalnych zgodnych z przepisami oraz umowami wewnątrzfirmowymi. Rozmowy będą dotyczyć m.in. dobrowolnych rezygnacji, przenoszenia pracowników oraz wcześniejszych emerytur. Jak poprzednio zapowiedziano, Grupa Airbus będzie skrupulatnie konsultowała wszystkie dalsze, niezbędne kroki z partnerami społecznymi.

Pod koniec września 2016 roku Grupa Airbus poinformowała, że planuje scalić strukturę Grupy z jej największym działem, Airbus Commercial Aircraft, z dniem 1 stycznia 2017 roku. W tej nowej strukturze firma utrzyma odrębność działów Airbus Defence and Space oraz Airbus Helicopters.

BRAK KOMENTARZY