FM Logistic nagrodzony w 43. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

Na liście laureatów tegorocznej edycji 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy znalazł się magazyn FM Logistic. Nagrody i wyróżnienia lauretaom wręczył Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

0
566

Na liście laureatów tegorocznej edycji 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy znalazł się magazyn FM Logistic. Nagrody i wyróżnienia lauretaom wręczył Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Konkurs organizowany jest co roku w trzech kategoriach: rozwiązań technicznych i technologicznych; prac naukowo-badawczych oraz przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych. Głównym jego celem jest inspirowanie do podejmowania oraz upowszechniania konstruktywnych działań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo oraz warunki pracy. Konkurs Poprawy Warunków Pracy prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Minister Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku w sumie wpłynęły 83 zgłoszenia, a komisja przyznała 11 nagród i 16 wyróżnień. Magazyn FM Logistic został wyróżniony nagrodą II stopnia w kategorii Przedsięwzięć Organizacyjnych i Edukacyjnych za utworzenie specjalnej grupy roboczej do identyfikacji i analizy zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie.
FM LOGISTIC to założona w 1967 r. francuska firma, posiadająca obecnie swoje centra logistyczne w 12 krajach Europy, Azji (Chiny) i Ameryki Południowej (Brazylia). W Polsce jest ich dziewięć: Mszczonów (2 obiekty), Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Wola Bykowska, Jarosty, Olszowa, Pruszków i Błonie. Główna siedziba firmy w Polsce mieści się w Mszczonowie, gdzie w roku 1995 powstał pierwszy w Polsce oddział Grupy FM. Trzy główne domeny działalności FM Logistic to: magazynowanie towarów, transport (krajowy i międzynarodowy) oraz usługi stanowiące wartość dodaną, takie jak: co-manufacturing i co-packing. Firma zatrudnia w Polsce blisko 3 tys. osób, dysponuje ponad 550 tys. m2 powierzchni magazynowej i flotą w sumie około 3 tys. pojazdów.

BRAK KOMENTARZY