Samochodów przewożących świeżą żywność, czyli taką, która nie posiada terminu przydatności do spożycia nie obowiązują zakazy ruchu w soboty, niedziele, święta i dni świąteczne. Oczywiście, przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców obowiązują i nie stosuje się tutaj żadnych szczególnych wyłączeń. W przypadku przewozu w temperaturze kontrolowanej żywności z określonym terminem spożycia ograniczenia w ruchu obowiązują w zależności od przepisów szczególnych w poszczególnych krajach lub w ogóle nie występują. W procesie planowania przewozów chłodniczych warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami, gdyż zawierają one sporo niuansów i dylematów. Dobrym przykładem są Czechy, w których z ograniczeń w ruchu są wyłączone pojazdy przewożące mrożone mięso. Jednakże prawo nie podaje, np. czy mrożone ryby zaliczają się do grupy towarów: „mrożone mięso”.

Rynek przewozów chłodniczych charakteryzuje się dużą sezonowością. Oczywiście na wzrosty ruchu znacząco wpływają okresy świąteczne. Na około miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy występuje wzmożony ruch przewozów chłodniczych i trwa on praktycznie do samych świąt. Wynika to oczywiście z faktu, iż konsumenci wykazują zwiększone zapotrzebowanie na produkty spożywcze w okresie świątecznym.
W dni świąteczne większość sklepów jest zamkniętych, a zapasy artykułów spożywczych, w szczególności tych świeżych, stają się mocno uszczuplone.
Przez pierwsze dni bezpośrednio po świętach na rynku przewozów chłodniczych możemy zaobserwować dużą nierównowagę popytowo-podażową. Dostawcy towarów pilnie potrzebują przewozów z Europy Zachodniej i Południowej do Polski. Tymczasem większość samochodów „z eksportami” nie rozładowała się jeszcze zagranicą. Ten okres nierównowagi i zwiększonego zapotrzebowania na transport trwa przez klika dni, po czym popyt na transport chłodniczy do Polski gwałtownie spada. Tendencja spadkowa utrzymuje się przez kilka tygodni przed ostatecznym powrotem do normy.

Podsumowując, w przypadku transportu chłodniczego i okresów przedświątecznych sytuacja przynosi zbliżone efekty do akcji „godzina dla ziemi”. Wyłączanie na godzinę świateł i urządzeń elektrycznych w domach i biurach przez miliony ludzi na całym świecie, które w założeniu ma skłonić do refleksji nad zmianami klimatu powoduje zachwiania na rynku energii. W efekcie oszczędność energii jest statystycznie zerowa lub wręcz wywołuje zwiększony pobór. Tak samo okresy świąteczne w przypadku transportu chłodniczego, które pozornie mogą wydawać się czasem żniw powodują rozchwianie rynku a co tym samym nierównowagę popytowo-podażową, która nie generuje dodatkowych przychodów.
W przypadku przewozów żywności z długim okresem przydatności do spożycia i innych artykułów w transporcie chłodniczym, podobnie jak w transporcie „plandekami” obowiązują kierowców zakazy ruchu, które wpływają znacząco na organizację czasu pracy.
Okresy wzmożonego popytu na transport chłodniczy generują również dodatkowe koszty pustych „dolotów” na załadunki, co generuje dodatkowe koszty społeczne i środowiskowe (ekologiczne).

Zachęcamy do zapoznania się z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy w Europie na 2016 rok: http://www.pks-sa.com/pl/aktualno%C5%9Bci/branzowe/641,dni-swiateczne-w-2016-roku

BRAK KOMENTARZY