Lotnisko w Pyrzowicach na kolejnym etapie rozwoju

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach rozpoczyna się rozbudowa Terminalu A. Inwestycję o wartości blisko 18,4 mln zł brutto zrealizuje Skanska. Prace zakończą się w maju 2016 roku.

0
418

Terminal „A+” zostanie powiększony od strony płyty lotniskowej o 371 mkw. W obiekcie pojawią się schody ruchome i winda panoramiczna. Skanska wykona roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, w tym te w istniejącym obiekcie, a ponadto roboty związane z sieciami podziemnymi oraz roboty konstrukcyjne. Prace będą polegać m.in. na wyburzeniu ścian od strony lotniska, uzbrojeniu, montażu konstrukcji stalowej i instalacjach.

W ramach zadania powstaną także nawierzchnie chodnikowe. Podczas prac zachowane zostaną linie check-in w terminalu A, a odprawy security/paszportowe zostaną przeniesione do terminalu B. Pozostałe strefy, które nie będą objęte pracami remontowymi, tj. strefa handlowo-usługowo-gastronomiczna w części ogólnodostępnej na parterze Terminala A oraz ambulatorium będą funkcjonowały bez zmian. Remont nie zakłóci także pracy Terminali B i C.

– Przeniesienie ruchu wylotowego do krajów strefy Non-Schengen do terminalu B, na czas remontu terminalu A, przygotowaliśmy w taki sposób, żeby niedogodności dla pasażerów były jak najmniejsze. Na czas remontu wybraliśmy miesiące jesiennozimowe kiedy to ruch na naszym lotnisku jest mniejszy. Terminal A, w nowej jakości, oddamy do użytku przed rozpoczęciem sezonu czarterowego – mówi Cezary Orzech, rzecznik prasowy Katowice Airport.

Inwestycja pod klucz

Zadanie, jakim jest przebudowa i rozbudowa Terminala A, polega na realizacji inwestycji i instalacji wszystkich urządzeń. Dzięki temu terminal w momencie przekazania zamawiającemu będzie gotowy do natychmiastowego funkcjonowania.

Największym wyzwaniem podczas prowadzonych robót będzie praca w warunkach funkcjonującego portu lotniczego.

– Praca tutaj to za każdym razem, „operacja na żywym organizmie” – informuje Jacek Kościelny, menadżer projektu, Skanska. – Inwentaryzacja instalacji niskoprądowych, ich przebudowa i rozbudowa nie może powodować utrudnień w działalności lotniska. Terminal A znajduje się pomiędzy budynkiem technicznym (sercem logicznym portu), a pozostałymi dwoma terminalami, które muszą funkcjonować podczas robót w sposób nieprzerwany, dlatego praca w tym rejonie będzie wymagała ścisłej koordynacji służb lotniskowych i generalnego wykonawcy. Kolejnym ważnym zadaniem, po zakończeniu robót na nowym Terminalu A, będzie zintegrowanie zabudowanych systemów z już istniejącymi na porcie. Równie ważna będzie ingerencja w konstrukcję obiektu związana z przygotowaniem pod montaż schodów ruchomych i windy – dodaje.

BRAK KOMENTARZY