Otwarcie korytarza Bałtyk – Adriatyk

Bardziej konkurencyjny przewóz towarów koleją – nowe korytarze towarowe w Polsce. Dwa międzynarodowe korytarze do sprawnego przewozu towarów koleją zostały dzisiaj otwarte podczas spotkania w Polsce. Korytarze towarowe mają stanowić trzon transportu na jednolitym rynku europejskim i zrewolucjonizować połączenia między regionami Europy. Taką rolę będą pełnić m.in. przebiegające przez Polskę korytarze towarowe: korytarz nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie i korytarz nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie.

0
389

Bardziej konkurencyjny przewóz towarów koleją – nowe korytarze towarowe w Polsce. Dwa międzynarodowe korytarze do sprawnego przewozu towarów koleją zostały dzisiaj otwarte podczas spotkania w Polsce. Korytarze towarowe mają stanowić trzon transportu na jednolitym rynku europejskim i zrewolucjonizować połączenia między regionami Europy. Taką rolę będą pełnić m.in. przebiegające przez Polskę korytarze towarowe: korytarz nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie i korytarz nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Uruchomienie korytarzy towarowych polega na uruchomieniu na rynku nowej oferty dla przewoźników kolejowych wykonujących przewozy międzynarodowe. Oferta ta opiera się na działalności punktu kompleksowej obsługi wniosków (corridor one stop-shop – C-OSS), o  oferowaniu przez punkt tras wstępnie ustalonych oraz rezerwy zdolności przepustowej. Wnioskodawca będzie składać wniosek i otrzyma na niego odpowiedź w jednym miejscu, w  ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w jednym korytarzu towarowym.
Stworzenie korytarza towarowego zobowiązuje zarządców infrastruktury do świadczenia usług wysokiej jakości na rzecz przedsiębiorstw kolejowych w międzynarodowym ruchu towarowym.

Polska dołączyła do krajów Unii Europejskiej, w których już funkcjonują korytarze towarowe. Otwarty korytarz towarowy pozwoli na przepływ większych ilości towarów między ośrodkami przemysłowymi znajdującymi się wzdłuż niego, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych. Sieć korytarzy towarowych to szansa na spełnienie biznesowych potrzeb przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych, właścicieli i zarządców terminali przeładunkowych.

Korytarz nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie połączy polskie porty z portami Morza Adriatyckiego. W jego wdrażanie zaangażowane są: Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia oraz Włochy. Korytarz towarowy nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie wdrażany jest przez Polskę, Belgię, Holandię, Niemcy, Czechy i Litwę i będzie stanowił łącznik między wschodem i zachodem Europy.

Informacje szczegółowe
Korytarze dedykowane kolejowemu ruchowi towarowemu tworzone są na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (dalej Rozporządzenie 913/2010). Wdrażanych jest 9 korytarzy towarowych, w tym dwa przebiegające przez Polskę.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainicjowały współpracę państw, przez które przebiegają korytarze 5 i 8. W celu dobrego przygotowania do uruchomienia korytarzy oraz sprawnego ich funkcjonowania, dla każdego korytarza stworzono międzynarodowe struktury zarządcze oraz powołano grupy robocze, w

BRAK KOMENTARZY