Komentarz Jakuba Poręckiego, dyrektora Rynku Samochodów Osobowych
w Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Jak wygląda kondycja rynku leasingu samochodów w Polsce, jakie są perspektywy na najbliższe miesiące, lata? Jakie są uwarunkowania gospodarcze prognozowanego wzrostu lub zapaści branży?

Wyniki rynku leasingu samochodów osobowych napawają optymizmem. Sprzedaż samochodów osobowych w Europie stale rośnie – wrzesień był 25 miesiącem z rzędu, w którym rosła sprzedaż samochodów. Według danych ACEA rejestracja wzrosła o 9,8% do 1,39 miliona pojazdów.

Również w Polsce segment ten notuje wzrosty rok do roku. Było to możliwe między innymi dzięki korzystnym przepisom dla leasingu aut z segmentu premium. Nowe przepisy w stosunku do poprzednio obowiązujących pozwalają bowiem na większe odliczenie VAT od wszystkich kosztów związanych z pojazdami o cenie netto powyżej 120 tysięcy złotych. Istotnym czynnikiem jest również możliwości odliczenia 50% VAT od paliwa samochodów służbowych używanych do tzw. „celów mieszanych.” Efektem jest rosnąca liczba rejestracji pojazdów dla firm, której udział według ostrożnych szacunków wynosi około 65% całej sprzedaży samochodów do 3,5 t na rynku polskim.

Jednocześnie rynkowi sprzyja otoczenie makroekonomiczne. Zrównoważony wzrost gospodarczy, wzrost dochodów oraz spadek bezrobocia napędzają popyt wewnętrzny, co bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży samochodów. Wyniki z września potwierdzają trend: sprzedano 27 255 pojazdów (wzrost o 15,7% rok do roku). Ostatnie prognozy dla rynku mówią nawet o wyniku 343 000 sprzedanych pojazdów osobowych i 54 000 pojazdów dostawczych na koniec bieżącego roku, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach branży leasingowej. Jak pokazują ostatnie analizy rynku, zmiany podatkowe oraz zaostrzenie przez banki polityki udzielania kredytów owocują znacznie większym zainteresowaniem klientów leasingiem. Dane za pierwsze półrocze roku 2015 pokazują, iż łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (80,4 mld PLN vs. 97,5 mld PLN). Jeżeli ostatni kwartał nie przyniesie negatywnych niespodzianek dla gospodarki, takich jak eskalacja konfliktu na Ukrainie czy efektów tzw. „kryzysu migracyjnego” – wszystko wskazuje, iż rok 2015 będzie najlepszym dla leasingu samochodów w ostatnich latach.

BRAK KOMENTARZY