„DRONE safety Checklist” to darmowa aplikacja na smartfony – lista kontrolna dla operatorów UAV. Aplikacja została opracowana w Katedrze Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej w systemie Android.

Lot bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP), potocznie nazywanym dronem, z założenia może dać wiele radości i wrażeń z latania lub stanowić źródło dochodu. Aby było to możliwe, konieczne jest zapewnienie sobie i otoczeniu bezpieczeństwa. Część zagrożeń można wyeliminować jeszcze przed startem poprzez zaznajomienie się z aktualnymi przepisami i weryfikację stanu technicznego sprzętu. Pomocna w tym zakresie może okazać się lista kontrolna – „DRONE safety Checklist” Katedry Technologii Lotniczych. Francuzi mają swoje 10 zasad latania dronami, Amerykanie „safety pre-flight checklist”, a Polacy? Od dziś także mają swoją listę kontrolną VLOS, ale za to o wiele bogatszą – twórcy zachęcają do jej pobrania.

– Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom prawnym dotyczącym listy kontrolnej opracowaliśmy aplikację „DRONE safety Checklist”. Zawarliśmy w niej najważniejsze aspekty bezpiecznego latania eliminując potrzebę noszenia wydrukowanych list kontrolnych. Mam nadzieję, że ta prosta aplikacja poprawi Państwa komfort pracy oraz zwiększy radość i bezpieczeństwo użytkowania dronów. Dla bezpieczeństwa i dobrej zabawy startuj zawsze po sprawdzeniu listy kontrolnej – poleca aplikację jej współautor dr Adam Mańka z Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej. – Deklarujemy systematyczne uwzględnianie Państwa uwag! – dodaje dr Mańka. Wszelkie uwagi i komentarze można przesyłać na adres adam.manka76(at)gmail.com.

„DRONE safety Checklist” to prosta aplikacja w systemie Android, która wyeliminuje konieczność noszenia ze sobą dodatkowych „papierów”. Co więcej, lista jest zgodna z międzynarodowymi zaleceniami ICAO Cir 328 Unmanned Aircraft Systems (UAS), opublikowanego w ubiegłym roku Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) czyli Doc 10019, a także Załącznika 19 ICAO „Safety Management Systems” i ICAO Doc 9859 „Safety Management Manual”. Aplikacja jest skierowana do operatorów wykonujących zarówno rekreacyjne, jak i komercyjne operacje UAV oraz do ośrodków szkolących – jako materiał dydaktyczny.

Lista kontrolna już znalazła uznanie części środowiska „droniarzy” i ukaże się także w najbliższym numerze „Magazynu Drony”.

Aplikacja ma rozmiar 1,5 M i jest przeznaczona na smartfony z systemem Androida 1.6 i nowsze. Można ją pobrać bezpłatnie poprzez stronę ktl.2ap.pl.

Drony podbijają serca (i rynki)

Działania podejmowane przez Katedrę Technologii Lotniczych i Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej wpisują się w światowy trend wykorzystywania UAV w coraz to nowych obszarach działalności człowieka. Rynek bezzałogowych statków powietrznych (produkcja i usługi) rozwija się niezwykle dynamicznie. Jeszcze w 1997 r. budowano i rozwijano konstrukcje 76 typów RPAS. W 2012 r. ta liczba wzrosła już do 400. Badanie przeprowadzone w 2009 r. na zlecenie Komisji Europejskiej wykazało, że w 20 krajach UE (w tym Polsce) 168 producentów oraz instytucji badawczych produkuje lub prowadzi badania i prace rozwojowe nad 320 modelami i typami lekkich (do 150 kg) systemów bezzałogowych statków powietrznych [1]. Na świecie można obecnie rozróżnić co najmniej 2115 różnych rodzajów modeli i typów RPAS, z czego 591 w Europie [2]. Co więcej, szacuje się, iż rynek UAV jest wart 6,4 mld dol., a do 2024 r. niemal podwoi się do 11,5 mld. dol.

Katedra Technologii Lotniczych dysponuje dronem wykonującym operacje z zakresu monitoringu, pomiarów, detekcji i badań. Istnieje możliwość wykorzystania go podczas prac naukowo-badawczych. Przykładem jest współpraca z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lotniczego, Katedra Technologii Lotniczych wraz z ITWL organizuje kursy na operatorów bezzałogowych statków powietrznych – „prawo jazdy na drony” (VLOS i BVLOS). Wiele informacji można znaleźć na stronie Katedry Technologii Lotniczych poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym.

BRAK KOMENTARZY