Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 258,7 tysiąca sztuk jednostek, co stanowiło blisko 394 tysiące TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 25,20% (wg TEU o 27,22%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2017 roku wyniosła 3,560 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 1,3 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 6,56% (wg masy) i 10,5% (wg wykonanej pracy).

W I kwartale 2017 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 14 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., DB Cargo Polska S.A., CTL Logistics Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., Captrain Polska Sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o., Ecco Rail Sp. z o.o., Eurotrans Sp. z o.o., Freightliner PL Sp. z o.o., Koleje Czeskie Sp. z o.o., LTE Polska Sp. z o.o. oraz Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

BRAK KOMENTARZY