IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk odbędzie się 21 czerwca w Gdańsku. Temat przewodni to: „Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse”.

Sala Obrad Rady Miasta Gdańska – Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1
Gdańsk, 21 czerwca 2017 roku, godz. 10.00

PROGRAM

9.30 – 10.00 rejestracja

Blok I prowadzenie: Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich
10.00 – 10.10 Powitanie – A. Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich
10.10 – 10.25 Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce europejskiej – Ryszard Świlski, prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
Wpływ Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury:
10.25 – 10.40 Porty Morskie – Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich
10.40 – 10.55 Infrastruktura drogowa – Wojciech Szczurek, prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej
10.55 – 11.10 Infrastruktura kolejowa – Piotr Niedźwiecki, prezes Konsorcjum Samorządowego dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty
11.10 – 11.25 Drogi Wodne Śródlądowe – Tomasz Sowiński, prezes Związku Miast Nadwiślańskich
11.25 – 11.35 Dyskusja
11.35 – 11.50 przerwa kawowa

Blok II prowadzenie: Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
11.50 – 12.00 Konwencja AGN i programy unijne wspierające funkcjonowanie Korytarza
Bałtyk-Adriatyk – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – tbc
12.00 – 12.10 Wpływ EDW na Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju oraz działania służące osiąganiu wskaźników EDW – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju – tbc
12.10 – 12.25 Współpraca międzyregionalna na rzecz rewitalizacji polskich odcinków planowanych Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70 – Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
12.25 – 12.35 Porozumienie o współpracy Wojewodów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły – Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski – tbc
12.35 – 12.50 „Innowacyjne jednostki na żegludze śródlądowej” – prof. dr hab. Zbigniew Burciu, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny
12.50- 14.05 Potencjał rozwoju dróg wodnych śródlądowych na przykładzie miast Polski:
– Węzeł miejski Gdańsk – Gdynia – Sopot – potencjał rozwojowy – Alan Aleksandrowicz, prezes
Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
– „Projekt flagowy TENTacle – autostrada Bałtyk-Wisła” dr Michał Tuszyński, Urząd Miasta Gdyni
– Szczecin – przedstawiciel miasta, tbc
– Elbląg – przedstawiciel miasta, tbc
– Bydgoszcz – przedstawiciel miasta, tbc
– Wrocław – przedstawiciel miasta, tbc
14.05 – 14.20 Podsumowanie i dyskusja – Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
14.20 – 15.00 lunch

BRAK KOMENTARZY