Deutsche Post DHL stale zmierza do osiągania wzrostu

* Dochód Grupy wzrósł o 1 mld EUR, osiągając wysokość 14,9 mld EUR
* Zysk operacyjny wzrósł do 885 mln EUR
* Prognoza wskaźnika EBIT na cały rok 2017 potwierdziła: oczekuje się zwiększenia zysków o około 3,75 mld EUR
* Dyrektor generalny Frank Appel: „Już w połowie realizacji naszej Strategii 2020 dostrzegamy jej pozytywne wyniki”.
Bonn, 15 maja 2017 r.: Grupa Deutsche Post DHL w pierwszym kwartale 2017 r. odnotowała znaczny wzrost dochodu i dalszy wzrost zysków operacyjnych. Dochód Grupy wzrósł o ponad 1 mld EUR, osiągając wysokość 14,9 mld EUR. Do silnego wzrostu przyczyniły się wszystkie cztery dywizje. Wolumeny i dochody znacznie wzrosły zwłaszcza w spółkach Parcel i eCommerce w Niemczech oraz na poziomie międzynarodowym, jak również w spółce Express na poziomie globalnym. Przy wskaźniku EBIT w wysokości 885 mln EUR, Grupa Deutsche Post DHL osiągnęła jeszcze lepsze wyniki niż w zeszłym roku, a pierwszy kwartał okazał się najsilniejszy w historii firmy1.
„Po rekordowym roku 2016, w tym roku w Grupie Deutsche Post DHL nadal utrzymuje się tendencja zwyżkowa. W pierwszym kwartale odnotowaliśmy wzrost we wszystkich czterech dywizjach. Nasza strategia przynosi efekty i jesteśmy pewni, że osiągniemy cele zaplanowane na 2017 r.”, powiedział Frank Appel, dyrektor generalny Grupy Deutsche Post DHL.

Strategia 2020: pozytywna ocena pierwszej połowy realizacji
Już w połowie realizacji Strategii 2020, wprowadzonej przez firmę w 2014 r., Grupa Deutsche Post DHL dostrzega jej pozytywne wyniki. Priorytetowe cele zostały już osiągnięte. Działalność wszystkich czterech dywizji ukierunkowano na wykorzystanie możliwości wzrostu, szczególnie w sektorze e-commerce. Firma z powodzeniem rozszerzyła działalność spółki Parcel na rynki międzynarodowe, a w spółce Express wprowadziła nowe rozwiązania mające na celu dalsze wykorzystanie panującego obecnie rozkwitu w sektorze handlu elektronicznego. Działalność dywizji Global Forwarding, Freight i Supply Chain przebiega teraz bardziej sprawnie i wydajnie, wobec czego została ukierunkowana na zrównoważony wzrost.
„Nasz zespół z powodzeniem zrealizował pierwszą połowę Strategii 2020. Podjęte działania strategiczne już teraz przynoszą efekty. Jednocześnie nadal ciężko pracujemy nad umocnieniem naszej pozycji globalnego lidera na rynku. Opracowujemy innowacje nadające kierunek rozwoju w danej dziedzinie, wkraczamy na nowe obszary biznesu i wykorzystujemy możliwości, jakie stwarza cyfryzacja. Nasza firma już teraz jest idealnie ukierunkowana na osiągnięcie celów strategicznych i finansowych wyznaczonych na 2020 r.”, powiedział Frank Appel.

Perspektywy: prognozy zysków potwierdzone na 2017 r. i lata następne
Grupa Deutsche Post DHL zakłada umiarkowany wzrost globalnej gospodarki w 2017 r. Po pozytywnym zamknięciu pierwszego kwartału, Grupa utrzymała swoją prognozę wzrostu wskaźnika EBIT o około 3,75 mld EUR. Ponadto Grupa Deutsche Post DHL podtrzymuje prognozę, że zysk operacyjny wzrośnie przeciętnie o ponad 8% w skali roku (CAGR – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) w latach 2013-2020.

Pierwszy kwartał 2017 r.: wzrost we wszystkich czterech dywizjach
W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. dochód Grupy wzrósł o 7,3%, osiągając wysokość 14,9 mld EUR. Zysk operacyjny firmy w pierwszym kwartale wzrósł o 1,4%, osiągając wysokość 885 mln EUR. Po uwzględnieniu korekty wynikającej z jednorazowego pozytywnego wyniku osiągniętego przez Supply Chain w 2016 r., wzrost wskaźnika EBIT wyniósł 6,0%. Poprawę rentowności Grupa zawdzięcza w głównej mierze spółce Express, która osiągnęła istotny dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego.
Skonsolidowany zysk netto po odliczeniu udziałów niekontrolujących osiągnął wysokość 633 mln EUR, a więc nieco mniej niż w zeszłym roku, kiedy wyniósł 639 mln EUR, z powodu wyższej stawki podatku. Podstawowy zysk na akcję zmalał proporcjonalnie, spadając z 0,53 EUR w zeszłym roku do 0,52 EUR w 2017 r.

Nakłady inwestycyjne: dalsze umacnianie fundamentów wzrostu
W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Deutsche Post DHL zainwestowała 334 mln EUR (w 2016 r.: 411 mln EUR). Najważniejszym celem inwestycji pozostało ukierunkowanie działalności Grupy na osiągnięcie w przyszłości rentownego wzrostu we wszystkich czterech dywizjach. Przykładowo, Grupa poczyniła dalsze postępy w rozbudowie krajowej i międzynarodowej infrastruktury umożliwiającej doręczanie przesyłek oraz zainwestowała w produkcję pojazdu elektrycznego StreetScooter. Ponadto rozbudowała globalne i regionalne centra dystrybucyjne w dywizji Express oraz zmodernizowała i rozbudowała flotę samolotów.

Istotny wzrost przepływów pieniężnych rok do roku
W pierwszym kwartale wolny przepływ środków pieniężnych w Grupie wyniósł -430 mln EUR (w 2016 r.: -700 mln). Tak znaczny wzrost był w dużym stopniu spowodowany ulepszonym zarządzaniem kapitałem obrotowym. Znaczny wypływ środków pieniężnych w pierwszym kwartale odzwierciedla typowe tendencje sezonowe w Grupie Deutsche Post DHL. Na początku każdego roku na przepływ środków pieniężnych w firmie ma wpływ coroczna przedpłata do Federalnej Agencji Poczty i Telekomunikacji na cele emerytur dla urzędników państwowych. W 2017 r. ten wkład wyniósł 493 mln
EUR.

PeP: dalszy wzrost spółki Parcel w Niemczech i na poziomie międzynarodowym
Dochód w dywizji Post – eCommerce – Parcel (PeP) w pierwszym kwartale wzrósł o 6,4%, osiągając wysokość 4,5 mld EUR. Ten pozytywny kierunek rozwoju przypisuje się w głównej mierze wzrostowi wolumenów i dochodów w jednostce biznesowej eCommerce – Parcel, gdzie dochód wzrósł o 17,5%, osiągając wysokość 2,0 mld EUR. Na wzrost wpływa zwiększenie dochodów o 6,1% w Parcel Germany, o 70,3% w Parcel Europe i o 13,7% w eCommerce. Najistotniejszym czynnikiem powodującym znaczny wzrost dochodów w Parcel Europe było uwzględnienie spółki UK Mail w skonsolidowanych wynikach jednostki po pozytywnym zamknięciu procesu przejęcia brytyjskiej spółki, które nastąpiło w grudniu. W pierwszym kwartale UK Mail osiągnął dochód w wysokości 139 mln EUR. Integracja UK Mail pokazuje, że PeP czyni duże postępy w poszerzaniu „United Parcel Nations of Europe”. Na początku roku dywizja powiększyła także swoją sieć europejską o Hiszpanię i Portugalię. Na poziomie międzynarodowym spółka eCommerce, szczególnie krajowa spółka w USA i transgraniczna spółka w Azji, wzrasta dynamicznie. Pomyślny rozwój jednostki biznesowej eCommerce – Parcel ponownie udowadnia, że Grupa Deutsche Post DHL nadal czerpie korzyści z właściwego ukierunkowania swojej działalności na pozycji lidera rynkowego i lidera innowacji w szybko rozwijającym się segmencie e-commerce.
Jednostka biznesowa Post odnotowała nieznaczny spadek dochodów o 1,2% do wysokości 2,5 mld EUR, co jest spowodowane zmniejszeniem wolumenu strukturalnego głównie w dziedzinie przekazywania przesyłek. Wskaźnik EBIT w dywizji PeP wzrósł w pierwszym kwartale do 425 mln EUR (w 2016 r. wynosił 414 mln EUR).

Express: dalszy ciąg historii sukcesu
Podobnie jak w latach poprzednich, w pierwszym kwartale dywizja Express ponownie odnotowała szybki wzrost dochodów i zysków, a obydwa wskaźniki wykazały dwucyfrowy wzrost.
Dochód wzrósł o 13,0%, osiągając wysokość 3,6 mld EUR. Motorem dynamicznego wzrostu ponownie stał się szybki wzrost w dziedzinie doręczeń międzynarodowych typu time-definite (TDI), gdzie wolumeny dzienne w pierwszym kwartale wzrosły o 8,0% rok do roku, a także skuteczne zarządzanie dochodami.
Wskaźnik EBIT dla dywizji wzrósł o 11,5%, osiągając wysokość 396 mln EUR. Ten znakomity wynik należy przypisać kolejnym ulepszeniom sieci, błyskawicznemu wzrostowi międzynarodowemu oraz inicjatywom cenowym. Marża operacyjna w pierwszym kwartale utrzymała się na poziomie 11,0%.

Global Forwarding, Freight: wzrost dochodów z transportu lotniczego i morskiego
Dochód osiągnięty przez dywizję Global Forwarding, Freight w pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł o 6,6%, osiągając wysokość 3,5 mld EUR. Pozostając w zgodzie z pozytywnym trendem rynkowym, dywizja odnotowała znaczny wzrost dochodów i wolumenów zarówno w dziedzinie transportu lotniczego, jak i morskiego.
Jednak sytuacja cenowa nadal stanowi wyzwanie o charakterze globalnym. Chociaż rynkowe stawki przewozowe w pierwszym kwartale znacznie wzrosły, na krótką metę nie było możliwe przeniesienie wyższych kursów kupna w pełni na klientów końcowych. W efekcie marża zysku brutto w dywizji spadła, natomiast zysk operacyjny spadł z 51 mln EUR do 40 mln EUR.

Supply Chain: pozytywne wyniki operacyjne we wszystkich regionach
Dochód w dywizji Supply Chain w pierwszym kwartale wzrósł o 3,8%, osiągając wysokość 3,5 mld EUR. Swój wyższy dochód dywizja zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu we wszystkich regionach. Supply Chain nadal stwarza nowe możliwości rozwoju dla firmy. W pierwszym kwartale dywizja zawarła nowe kontrakty o wartości 192 mln EUR zarówno z nowymi, jak i z dotychczasowymi klientami. Zysk operacyjny spadł do 99 mln EUR (w 2016 r. wynosił 127 mln EUR). Po uwzględnieniu korekty wynikającej z jednorazowego wyniku netto w wysokości 38 mln EUR odnotowanego w 2016 r., wskaźnik EBIT dla pierwszego kwartału 2017 r. wzrósł o 11,2%.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułFlotowy pakiet bezpieczeństwa euroShell
Następny artykułP3 rozbudowuje park P3 Poznań o kolejne 30.000 m2
Portallogistyczny.com to innowacyjny serwis poświęcony bieżącym wydarzeniom i najnowszym trendom w logistyce. Dostarczamy aktualnych informacji gospodarczo-politycznych z kraju i ze świata, tłumacząc ich wpływ na rynek logistyczny. Nasi eksperci na bieżąco komentują aktualne wydarzenia, dostarczając Państwu najbardziej wiarygodną i użyteczną wiedzę.

BRAK KOMENTARZY