DHL Global Forwarding z certyfikacją IATA CEIV Pharma

DHL Global Forwarding, lider frachtu lotniczego i morskiego, wchodzący w skład Deutsche Post DHL Group, uzyskał certyfikat dla lotniczych oddziałów zgodnie ze Standardami CEIV Pharma Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). CEIV Pharma ma za zadanie potwierdzić najwyższą jakość serwisu oraz obsługi dla sektora nauk biomedycznych, sektora farmaceutycznego oraz opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie jednolitych procesów.

0
672

DHL Global Forwarding, lider frachtu lotniczego i morskiego, wchodzący w skład Deutsche Post DHL Group, uzyskał certyfikat dla lotniczych oddziałów zgodnie ze Standardami CEIV Pharma Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). CEIV Pharma ma za zadanie potwierdzić najwyższą jakość serwisu oraz obsługi dla sektora nauk biomedycznych, sektora farmaceutycznego oraz opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie jednolitych procesów.

Przez wiele lat, DHL był aktywnie zaangażowany w wysiłki IATA, których zadaniem było odpowiedzieć na rosnące wymagania regulacyjne w przemyśle farmaceutycznym. To ustandaryzowane podejście w branży przewozów lotniczych oznacza wydajność, dokładność i niezawodność, które prowadzą do integralności produktu oraz bezpieczeństwa pacjenta – mówi David Bang, Globalny Dyrektor DHL Temperature Management Solutions i CEO LifeConEx w DHL Global Forwarding.

DHL rozpoczęła proces certyfikacji swoich globalnych oddziałów wg Standardów IATA CEIV Pharma w trzecim kwartale 2016 roku. W wyniku niezależnej kontroli oraz wielu szkoleń przeprowadzonych dla pracowników, lotnicze oddziały DHL Global Forwarding otrzymały znak jakości.

Tym samym DHL Global Forwarding podwyższa poziom jakości transportu i magazynowania wyrobów farmaceutycznych przekraczając zwyczajowe normy jakościowe. Dzięki unikalnej platformie informatycznej LifeTrack, DHL oferuje większą przejrzystość w porównaniu do tradycyjnych ofert w dziedzinie transportów w kontrolowanej temperaturze. LifeTrack zapewnia nie tylko śledzenie przesyłki, ale również pozwala na interwencję w procesie dostaw przez całą dobę przez 365 dni w roku. Dzięki temu DHL postrzegany jest jako wiarygodny partner przez największe firmy z sektora farmaceutycznego.

Przez ostatnie lata liczba przepisów i wymagań dla branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia znacząco wzrosła również w odniesieniu do transportu i magazynowania. Producentom stawiane są coraz wyższe wymagania, regulowane przez restrykcyjne przepisy prawne (m.in. Ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjne – Good Distribution Practice – GDP). Firmy farmaceutyczne kładą duży nacisk nie tylko na audyt procesu produkcji, ale także dystrybucji. Dostarczanie produktów farmaceutycznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i obarczone jest ryzykiem, które znacznie przekracza typowe warunki środowiska łańcucha dostaw. – W DHL Global Forwarding w Polsce kładziemy duży nacisk na najwyższą jakości naszych usług. Uzyskanie IATA CEIV Pharma Certification, potwierdza, że jesteśmy odpowiednim partnerem do przewożenia niezwykle ważnych produktów wrażliwych – podkreśla Krzysztof Bielica, Prezes Zarządu, DHL Global Forwarding.

W ramach międzynarodowej sieci DHL oferuje w swoich lokalizacjach usługę DHL Air Thermonet, która odpowiada na wysokie wymagania klientów wyznaczając globalne standardy transportu, wrażliwych na temperaturę, przesyłek dla sektora farmaceutycznego.

Usługi transportu w temperaturze kontrolowanej, które świadczy DHL Global Forwarding dla branży farmaceutycznej obejmują m.in. farmaceutyki, materiały diagnostyczne, czy biotechnologiczne. Obsługa tej branży wymaga od operatora logistycznego przede wszystkim doświadczenia, infrastruktury, a także wykwalifikowanych pracowników oraz zezwoleń i certyfikatów. Nie każdy operator spełnia te wymagania, tym bardziej cieszy nas fakt uzyskania pełnej certyfikacji IATA CEIV Pharma przez DHL Global Forwarding – dodaje Krzysztof Bielica.

BRAK KOMENTARZY