Zebra przedstawia rozwiązanie SmartPack™, które usprawnia operacje załadunku

0
361

 

zebra1CHICAGO – 27 kwietnia, 2017 –Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), dostawca rozwiązań do identyfikacji, śledzenia oraz zarządzania zasobami i procesami, zaprezentowała rozwiązanie SmartPack™ Trailer, które umożliwia firmom z branży transportu i logistyki (T&L) monitorowanie w czasie rzeczywistym zachodzących w nich procesów. Technologia ta zmniejsza koszty operacyjne, a jednocześnie umożliwia bardziej efektywny załadunek przyczep. Rozwiązanie przyczynia się także do poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz wyszkolenia personelu. SmartPack Trailer to pierwszy produkt z grupy rozwiązań firmy, które pomogą publicznym i prywatnym przewoźnikom towarów i paczek – operującym zarówno w transporcie naziemnym, jak i powietrznym – zbudować bardziej nowoczesną i ściślej połączoną sieć dystrybucji. Ma to umożliwić podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji, które usprawnią operacje załadunku.

Rozwiązanie SmartPack Trailer rejestruje dane operacyjne, takie jak gęstość ładunku, stopień wypełnienia przyczepy, liczba paczek skanowanych i ładowanych w ciągu godziny, jak również dostarcza zdjęć z trwającego załadunku. Gromadzenie tego typu danych zapewnia przedsiębiorstwom bezprecedensową wiedzę, która pozwala osiągnąć wysoki poziom wydajności i rentowności. SmartPack Trailer wpisuje się w opracowaną przez firmę Zebra strategię inteligentnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – Enterprise Asset Intelligence (EAI) – poprzez zbieranie danych z miejsc, w których prowadzone są działania oraz ich analizę mającą na celu wyciągnięcie wniosków przydatnych w podejmowaniu decyzji przez pracowników i kierowników magazynów. Zebra zaprezentowała SmartPack Trailer wraz z nowymi rozwiązaniami Network Connect™ for Automation i  LifeGuard™ for Android™  na targach ProMat 2017.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – SMARTPACK TRAILER

  • Brak wglądu w proces załadunku sprawia, że przyczepy są często ładowane nieprawidłowo, przez co marnuje się dostępne miejsce. SmartPack Trailer rozwiązuje ten problem, wyciągając wnioski z danych dostarczanych przez czujniki 3D i kamery na rampie załadunkowej. Umożliwia to przedsiębiorstwom wyeliminowanie traconego miejsca i czasu oraz pomaga w ograniczeniu liczby przyczep na drodze, a w rezultacie kosztów paliwa i wydatków związanych z konserwacją pojazdów.
  • Sprzęt, oprogramowanie i analityka SmartPack Trailer integrują się z różnymi systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), umożliwiając monitorowanie efektywności w zakresie wolumetryczności i tempa załadunku. Wspomniane rozwiązania dostarczają również informacji o momencie, w którym ładunek jest niemal ukończony. Kierowcy mogą być powiadamiani zawczasu o zbliżającym się domknięciu ładunku, co skraca czas postoju i zwalnia rampę, pozwalając rozpocząć kolejny załadunek.
  • Firmy mogą też wykorzystać zdjęcia z wnętrza przyczepy w celu śledzenia i monitorowania techniki podnoszenia ładunku przez pracowników. Zdjęcia tego typu umożliwiają jednocześnie kierownikom załadunku podejmowanie bieżących decyzji zwiększających tempo i efektywność pracy. Taki poziom widoczności pomaga ograniczyć rotację kadr, urazy pracowników, kradzieże, straty i uszkodzenia paczek w czasie załadunku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – NETWORK CONNECT FOR AUTOMATION I LIFEGUARD FOR ANDROID

  • Rozwiązanie Network Connect for Automation pozwala przedsiębiorstwom w łatwy sposób łączyć wytrzymałe skanery i drukarki Zebra z najpopularniejszymi przemysłowymi protokołami ethernetowymi i innymi standardowymi sieciami używanymi w zakładach produkcyjnych i środowiskach magazynowych bez potrzeby wykorzystania dodatkowego sprzętu do konwersji. Takie rozwiązanie umożliwia zapewnienie mniejszego stopnia zagrożenia sieci, ogranicza koszty instalacji i zarządzania, zwiększa niezawodność oraz skraca czas reakcji urządzeń.
  • LifeGuard for Android to pierwsze w branży rozwiązanie do bezpiecznego zarządzania cyklem życia produktu, które przedłuża okres użytkowania komputerów mobilnych działających w oparciu o system Android poprzez wsparcie, które ma kluczowe znaczenie we wdrożeniach korporacyjnych. LifeGuard for Android, zapewniając regularne aktualizacje zabezpieczeń systemu operacyjnego, minimalizuje ryzyko kosztownych incydentów naruszenia bezpieczeństwa i wydłuża żywotność urządzeń, co może znacznie ograniczyć łączny koszt ich eksploatacji. Rozwiązanie zwiększa możliwości korporacyjnej platformy Mobility DNA™ dla systemu Android i jest oferowane w ramach kontraktów serwisowych Zebra OneCare™.

WYPOWIEDŹ

Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra 

„W dzisiejszej  tzw. gospodarce na żądanie (ang. on-demand economy), która rozwija się za sprawą handlu elektronicznego, odbiorcy oczekują natychmiastowych dostaw. Tym ważniejsze stają się rozwiązania, które mogą zoptymalizować szybkość, dokładność i wydajność procesów załadunkowych. Nowe rozwiązanie Zebra SmartPack rozszerza inteligentne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa o operacje zachodzące w obszarze załadunku – przewoźnicy zyskują w czasie rzeczywistym dostęp do informacji, które są potrzebne do bardziej efektywnego prowadzenia działalności”.

O firmie Zebra

Widoczność zasobów i procesów, którą oferują technologie Zebra (NASDAQ: ZBRA), sprawia, że przedsiębiorstwa działają wydajniej, szybciej i są połączone – podobnie jak świat, w którym żyjemy. Informacje dostępne w czasie rzeczywistym – rejestrowane za pomocą rozwiązań Zebra, obejmujących

zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie oraz usługi – pozwalają firmom zwiększać przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa mogą dzięki nim upraszczać i optymalizować procesy operacyjne, zapewniać większy dostęp do informacji o biznesie i klientach, a także gwarantować wsparcie pracownikom mobilnym w efektywnej pracy. Więcej informacji uzyskać można na stronie www.zebra.com lub poprzez subskrypcję alertów z najnowszymi informacjami. Zapraszamy także do śledzenia firmy Zebra w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter i Facebook.

BRAK KOMENTARZY