Dobry rok 2016 w Bulk Cargo – Port Szczecin

W 2016 roku w szczecińskim Bulk Cargo obsłużono 4,4 miliona ton ładunków. W porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost przeładunków o ponad 2%. Dynamika zmian w odniesieniu do grup ładunkowych była zróżnicowana, największe zmiany to spadek węgla eksportowego i duży wzrost drobnicy.

0
550

W 2016 roku w szczecińskim Bulk Cargo obsłużono 4,4 miliona ton ładunków. W porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost przeładunków o ponad 2%. Dynamika zmian w odniesieniu do grup ładunkowych była zróżnicowana, największe zmiany to spadek węgla eksportowego i duży wzrost drobnicy.

– Nasza stabilna pozycja jest wynikiem konsekwentnej strategii na którą składają się: uniwersalność, zróżnicowanie ładunków i otwartość na klientów – mówi Bogdan Walczak – Dyrektor ds. Marketingu i Spedycji.

– Mamy bardzo szeroką ofertę usług. Jest to z jednej strony kosztowne, jednak z drugiej strony dzięki temu potrafimy dostosować się do zmian w transporcie morskim i handlu zagranicznym. Na przykład przy ogólnym spadku ładunków masowych w roku 2016 udało nam się osiągnąć rekordowy w historii spółki przeładunek ładunków drobnicowych na poziomie ponad 1 miliona ton.

– W przyszłość patrzymy z umiarkowanym optymizmem, inwestujemy w potencjał przeładunkowy. W tym roku powstanie kolejny magazyn przy nabrzeżu Regalica, zakupimy nowe układarki i specjalistyczne chwytaki. Dodatkowo finalizujemy generalne modernizację żurawi na nabrzeżu Katowickim – podsumowuje Bogdan Walczak

Bulk Cargo – Port Szczecin jest największą spółką portową w Szczecinie, pełni rolę uniwersalnego przeładowcy świadcząc usługi: przeładunku, składowania, big-bagowania, sortowania i spedycji portowej. Obsługuje wszystkie środki transportu występujące w obrocie portowo-morskim – w roku 2016 były to – 824 statki morskie, 1784 barki rzeczne, 52 tysiące samochodów oraz 56 tysięcy wagonów.

BRAK KOMENTARZY