Konferencja naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

W dniach 12-13 kwietnia 2016 r. Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego organizują IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Inżynieria Ruchu Lotniczego”.

0
714

W dniach 12-13 kwietnia 2016 r. Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego organizują IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Inżynieria Ruchu Lotniczego”.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Konferencja będzie organizowana po raz czwarty i jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Z każdą kolejną edycją skupia coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem. Tematyka tegorocznej edycji obejmie zagadnienia takie jak: sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym, systemy wspomagania ruchu lotniczego, powiązania między gałęziami transportu, czy aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego. Bezpośrednio po Panelu Pracodawców odbędzie się prezentacja referatów naukowych uczestników Konferencji.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Konferencja odbędzie się w Auli Głównej Wydziału Transportu PW, ul. Koszykowa 75 w Warszawie.

BRAK KOMENTARZY